Velkommen til Kunstvandring.

Oppe i bakken her deler veien seg.

Kanskje skal du gå til høyre? Der du er kjent? Har du noen gang gått til venstre?

Der ser du et skilt med tekst Kunstvandring.

Dit ønsker jeg deg Velkommen.

For femte år på rad ønsker jeg å glede fjellvandrere med min kunst som er keramikk brent på en spesiell måte.


Teknikken heter RAKU.

En gammel brennemetode som ble utviklet i Japan i begynnelsen av det 16. århundre for å lage tekopper til de store teseremonier.

Rakutegnet symboliserer LETTHET - NYTELSE - BEHAG - RO - LYKKE.


Du kan selv gå, lete, finne, fundere og kanskje gledes over slektskapet mellom min keramikk og slagget etter gruvedriften her i fjellet.

Dette er mitt kunstneriske hjem jeg ønsker du skal besøke.


Velkommen nok en gang. 

Hilsen Bente M. Strømmen

Mer info: baraku.no


Welcom to Art Wandering.

Up this hill the path devides.

Perhaps you turn right?  Where do you feel home? Have you ever turned left?

There you will see a sign with the words Art Wandering.

To this I wish you welcome.

This is the fifth year I want to please mountain wanderes with my art which is ceramics burnt in a special way.


The technique is named RAKU.

An old burned methode that was developed in Japan at the beginning of the 16. century to make teacups for the big tea ceremonies.


The RAKU-sign symbolizes EASE - PLEASURE - TRANQUILITY - HAPPINESS.


You can walk on your own, search, find, think and perhaps be pleased to find the relationship between my ceramics and the remaines after the mining here in the mountains.

This is my home of art that I want you to visit.


Once again - Welcome.

Bente M. Strømmen

More info: baraku.no